• 0314 653 400
Raad van Toezicht
Raad van Toezicht
Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Raad van Toezicht
Raad van Toezicht

De Stichting Primair Onderwijs Achterhoek heeft toezicht en bestuur gescheiden middels het raad-van-toezicht-model. De raad van toezicht heeft een toezichtkader vastgesteld.

De raad van toezicht van PRO8 ziet integraal toe op de gang van zaken in de stichting en onderschrijft de Code Goed Bestuur PO. 

Eén lid is voorgedragen door de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Leden raad van toezicht

Reinier Gosselink-Wolbrink, voorzitter
Sjoerd Boom
Marieke Salemink-Van der Burg

De raad van toezicht is bereikbaar via het bestuursbureau.