Verzekeringen
Verzekeringen
Verzekeringen

Verzekeringen

Verzekeringen

PRO8 heeft de volgende bovenschoolse verzekeringen afgesloten:

Verzekeringen

  • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

  • Schadeverzekering Verkeersdeelnemers
    Deze verzekering dekt de schade als medewerkers of vrijwilligers uit hoofde van hun werk deelnemen aan het verkeer.

  • Ongevallenpolis
    Deze verzekering is van kracht voor het personeel, de leerlingen en vrijwilligers tijdens schooluren en evenementen in schoolverband, alsmede gedurende het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd.

    N.B.: een schoolreisje wordt gezien als een evenement in schoolverband. Dit is dus gedekt op de polis (geldt ook voor het buitenland)!