Passend Onderwijs / Toelating
Passend Onderwijs / Toelating
Passend Onderwijs / Toelating

Passend Onderwijs / Toelating

Passend Onderwijs / Toelating

Wat is passend onderwijs?

Op onze scholen leert iedereen. We staan voor optimistisch en kindgericht onderwijs en staan open voor elke leerling. In overleg met direct betrokkenen zetten we de leerling centraal en kijken wat hij of zij nodig heeft. Samen met ouders zoeken we naar een passende leeromgeving zo thuisnabij mogelijk. We werken nauw samen met partners vanuit het speciaal (basis)onderwijs en de jeugdhulp, zodat kinderen en hun ouders zowel op school als thuis passende ondersteuning krijgen. Kinderen die (tijdelijk) meer specifieke ondersteuning nodig hebben, kunnen aangewezen zijn op (tijdelijke/deeltijd) plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs. Passend onderwijs is voor ons goed onderwijs!

Algemene informatie over passend onderwijs is te vinden op www.passendonderwijs.nl

Passend Onderwijs / Toelating

Wat is de zorgplicht?

Scholen zijn verplicht om een passende onderwijsplek te bieden aan kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften. Het gaat om kinderen die aangemeld worden en om kinderen die al op school zitten. Het liefst bieden we een passende plek op de eigen school.
Als dat niet kan, dan op een andere basisschool. Is er meer maatwerk nodig dan wellicht in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs.
We zoeken naar een passende onderwijsplek zo thuisnabij en regulier mogelijk.

Elke school heeft een ondersteuningsprofiel waarin staat beschreven welke ondersteuning de school kan bieden.

Lees verder
Passend Onderwijs / Toelating
Passend Onderwijs / Toelating

PASSEND ONDERWIJS IS GOED ONDERWIJS

Passend Onderwijs / Toelating

De directeur of intern begeleider informeert ouders over de stappen na aanmelding. Wat zijn deze stappen?
Zoals hierboven vermeld worden eerst de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling in beeld gebracht. Dit kan op verschillende manieren bijvoorbeeld aan de hand van schriftelijke informatie of een bezoek aan de kinderopvang / andere basisschool. Er kan ook gekozen worden voor een onderzoeksperiode op de school van aanmelding. De leerling is dan op school maar (nog) niet toegelaten. Door deel te nemen aan het onderwijs, kunnen we zien welke ondersteuning er nodig is.

Binnen 6 tot maximaal 10 weken nemen we een besluit over de toelating: kan de school van aanmelding bieden wat deze leerling nodig heeft?
Dit kan een besluit tot plaatsing zijn, de leerling wordt dan ingeschreven. Ook kan de uitkomst zijn om niet tot plaatsing over te gaan. Dit besluit wordt met ouders besproken en op papier gezet. In deze brief staat ook welke mogelijkheden er zijn om eventueel bezwaar te maken. Tevens geven wij advies over het vervolg en maken afspraken over onze eventuele betrokkenheid daarbij.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Patricia van Megen
Beleidsmedewerker Onderwijs en GZ psycholoog

Bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag.

Telefoon: 0314 - 653 400
Mobiel: 06 - 51 21 60 89
E-mail: p.vanmegen@pro8.nu