Passend Onderwijs / Zorgplicht
Passend Onderwijs / Zorgplicht
Passend Onderwijs / Zorgplicht

Passend Onderwijs / Zorgplicht

Passend Onderwijs / Zorgplicht

Wat is passend onderwijs?

Op onze scholen leert iedereen. We staan voor optimistisch en kindgericht onderwijs en staan open voor elke leerling. In overleg met direct betrokkenen zetten we de leerling centraal en kijken wat hij of zij nodig heeft. Samen met ouders zoeken we naar een passende leeromgeving zo thuisnabij en reuglier mogelijk. We werken nauw samen met partners vanuit het speciaal (basis)onderwijs en de jeugdhulp, zodat kinderen en hun ouders zowel op school als thuis passende ondersteuning krijgen. Kinderen die (tijdelijk) meer specifieke ondersteuning nodig hebben, kunnen aangewezen zijn op (tijdelijke/deeltijd) plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs. Passend onderwijs is voor ons goed onderwijs!

Algemene informatie over passend onderwijs is te vinden op www.passendonderwijs.nl

Ondersteuningsroute

Binnen het basis-onderwijsaanbod is afhankelijk van de mogelijkheden van de school enig maatwerk mogelijk. Om te kijken of en welk maatwerk nodig is, werken we met een ondersteuningsroute. Deze bestaat uit verschillende stappen. Naast de leerkracht kunnen ook anderen meedenken om het onderwijs beter passend te maken. Hierbij werken wij samen met ouders en daar waar mogelijk met de leerling(-en).

Overstap naar een school voor speciaal (basis)onderwijs.

Zodra er een toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven, kunnen ouders hun kind aanmelden.

De scholen in het swv Doetinchem:

  • SAM is een school voor speciaal basisonderwijs
  • Mariëndael biedt speciaal onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking
  • De Isselborgh is een speciaal onderwijsschool voor leerlingen met beperkingen in gedrag en/of psychiatrische problematiek.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

PRO8

Patricia van Megen
Beleidsmedewerker Onderwijs & Kwaliteit

Bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag.

Telefoon: 0314 - 653 400
Mobiel: 06 - 51 21 60 89
E-mail: p.vanmegen@pro8.nu

Samenwerkingsverband Doetinchem