• 0314 653 400
Passend Onderwijs
Passend Onderwijs
Passend Onderwijs

Passend Onderwijs

Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Op onze scholen leert iedereen. We staan voor optimistisch en kindgericht onderwijs en staan open voor elke leerling. In overleg met direct betrokkenen zetten we de leerling centraal en kijken wat hij of zij nodig heeft. Samen met ouders zoeken we naar een passende leeromgeving zo thuisnabij mogelijk. We werken nauw samen met partners vanuit het speciaal (basis)onderwijs en de jeugdhulp, zodat kinderen en hun ouders zowel op school als thuis passende ondersteuning krijgen. Kinderen die (tijdelijk) meer specifieke ondersteuning nodig hebben, kunnen aangewezen zijn op (tijdelijke/deeltijd) plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs. Passend onderwijs is voor ons goed onderwijs!

Algemene informatie over passend onderwijs is te vinden op www.passendonderwijs.nl

Passend Onderwijs

Wat is de zorgplicht?

Scholen zijn verplicht om een passende onderwijsplek te bieden aan kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften. Het gaat om kinderen die aangemeld worden en om kinderen die al op school zitten. Het liefst bieden we een passende plek op de eigen school.
Als dat niet kan, dan op een andere basisschool. Is er meer maatwerk nodig dan wellicht in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs.
We zoeken naar een passende onderwijsplek zo thuisnabij en regulier mogelijk.

Elke school heeft een ondersteuningsprofiel waarin staat beschreven welke ondersteuning de school kan bieden.

Lees verder
Passend Onderwijs
Passend Onderwijs

PASSEND ONDERWIJS IS GOED ONDERWIJS

Passend Onderwijs

Voor sommige kinderen is een (tijdelijke / gedeeltelijke) lesplaats in het speciaal (basis)onderwijs noodzakelijk. We noemen dit extra ondersteuning. Voor een lesplaats in het speciaal (basis)onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze verklaring kan door het schoolbestuur bij het samenwerkingsverband (swv) worden aangevraagd. Voor meer informatie over het swv Doetinchem kunt u terecht op de website www.swvdoetinchem.nl.

Hoe ziet de ondersteuningsroute eruit?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Patricia van Megen
Beleidsmedewerker Onderwijs en GZ psycholoog

Bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag.

Telefoon: 0314 - 653 400
Mobiel: 06 - 51 21 60 89
E-mail: p.vanmegen@pro8.nu