Onderwijs aan nieuwkomers / Education for newcomers / أندروجس عن نيووكمرس
Onderwijs aan nieuwkomers / Education for newcomers / أندروجس عن نيووكمرس
Onderwijs aan nieuwkomers / Education for newcomers / أندروجس عن نيووكمرس

Onderwijs aan nieuwkomers / Education for newcomers / أندروجس عن نيووكمرس

Onderwijs aan nieuwkomers / Education for newcomers / أندروجس عن نيووكمرس

Onderwijs aan nieuwkomers / Education for newcomers / أندروجس عن نيووكمرس

Om kinderen die nog geen jaar in Nederland wonen en de Nederlandse taal niet of nauwelijks spreken zo snel mogelijk te laten integreren vinden wij het van belang dat ouders zelf een basisschool in de buurt kunnen kiezen. Op onze scholen plaatsen we deze leerlingen zoveel mogelijk in een klas met leeftijdsgenoten, een deel van de week krijgen zij taalonderwijs in een kleine groep.

Onderwijs aan nieuwkomers / Education for newcomers / أندروجس عن نيووكمرس

Voor de eerste opvang is een draaiboek opgesteld. De scholen gebruiken de methodes Mondeling Nederlands nieuw / Horen, Zien en Schrijven en voor rekenen Kwint. Vanuit deze methodes stromen de leerlingen in in de reguliere taal- en rekenmethodes. De methodes zijn zo opgebouwd dat de leerlingen naast de instructie die in kleine groepjes wordt gegeven, zelfstandig de leerstof in de eigen klas kunnen verwerken.
Om het onderwijs aan nieuwkomers verder te optimaliseren werken wij samen met partners zoals gemeenten en vluchtelingenwerk.

Onderwijs aan nieuwkomers / Education for newcomers / أندروجس عن نيووكمرس
Onderwijs aan nieuwkomers / Education for newcomers / أندروجس عن نيووكمرس

Education for newcomers

To enable children who have been in The Netherlands for less than a year and who have little or no knowledge of the Dutch language to integrate as quickly as possible, we think it is important that their parents are able to pick a primary school in their neighborhood. At our schools, we place these new pupils into classes with their peers as much as we can. Part of the week, they get language education in a small separate group.

An action plan has been drafted for these new pupils' initial intake.
Our schools use the teaching methods Mondeling Nederlands nieuw / Horen, Zien en Schrijven for Dutch classes and Kwint for mathematics. From these teaching methods, our newly incoming pupils enter into the regular language and mathematics teaching methods. The methods have been built up in a way that allows the pupils, next to the instruction they receive in small groups, to independently process the subject material in their own classes.
To further optimize our education for newcomers, we work together with partners like municipalities and the refugee foundation.

أندروجس عن نيووكمرس

أم كندرين، دية نوج جين جار إن ندرلاند ونن إن د طال نية أف نوولجكس صبركٍ ذو سنل مجلجك ط لطن إنتجررن فندن وج هت فان بلانج دت ادرس زلف اين سشول إن د بورت قنن كيزن. أب انذ سشلن بلاتسٍ و دزه ليرلنجن ذفيل كمجلجك إن اين كلاس مت ليفتجدسجنتن، اين ديل فان د ويك كرججٍ زج طال؛تالندروجس إن اين كلين جروب.
بنن برق إز اين ليركرشت آنجستلد دية جسبيكيلسيرد إز إن أندروجس عن نيووكمرس. دزه ليركرشت ورقة إن جريبجس ليرلنجن إن أندرستونت د قلقاس أب د سشلن بيج هت فرمجفين فان هت أندروجس عن نيووكمرس. فور د عرست أبفنج إز اين درايبوك أبجستلد.
د سشلن جيبريكٍ د مذودس مندلنغ ندرلندس نيوو / هورن، زين إن سشرجفين إن فور ركنين كونت. فانيت دزه متحدث سترومان د ليرلنجن إن إن د رغلير طال- إن ركنمذدس. د متحدث زيجن ذو أبجبوود دت د ليرلنجن نعست د إنستركتية دية إن كلين جريبجس وردت ججفٍ، زلفستندج د ليرستف إن د ايجن كلاس قنن فيروركن.
أم هت أندروجس عن نيووكمرس فيردر ط أبتملسرن وركن وج ثمن مت برتنرس ذولس قمينةٍ إن فلشتلنجنورك

Onderwijs aan nieuwkomers / Education for newcomers / أندروجس عن نيووكمرس

Informatie en contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patricia van Megen 0314 - 653 400.

For more information, please contact Mrs. Patricia van Megen at 0314 - 653 400

فور مير إنفرمتية كنت او كونتاكت ابنمٍ مت باتريسيا فان مغن 0314-653400