• 0314 653 400
Klachtenregeling
Klachtenregeling
Klachtenregeling

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders of leerlingen het niet mee eens zijn.

U kunt dan een klacht indienen bij het bestuur of de klachtencommissie. Een klacht kan gaan over een docent of iemand anders die aan de school is verbonden zoals de conciërge, hulpouders bij het overblijven, de schoolleiding of het schoolbestuur. Een onafhankelijk oordeel van de klachtencommissie kan voor alle partijen een oplossing betekenen. Een nadeel is dat de procedure lang duurt en veel van alle betrokkenen vraagt. Vaak is de verhouding tussen school en ouders daarna verstoord. Meestal is het mogelijk het indienen van een klacht te voorkomen door in eerder stadium met de school in gesprek te gaan en een oplossing te zoeken. Hieronder vindt u informatie over de manier waarop u zo'n gesprek met school kunt voeren, maar ook over het indienen van een klacht bij de klachtencommissie. 

Als er sprake is van een strafbaar feit (zoals seksueel misbruik) kunt u daarvan aangifte doen bij de politie zodat er een rechtszaak kan volgen. De rechter zal in dat geval beoordelen of de dader moet worden bestraft. U kunt over een strafbaar feit ook een klacht indienen bij de klachtencommissie, maar die kan een dader geen straf opleggen. De school is bij sommige delicten, zoals seksueel geweld tegen minderjarigen, verplicht aangifte te doen. De vertrouwenspersoon van de school kan u adviseren welke stappen u kunt ondernemen.

Klachtenregeling

Stichting Primair Onderwijs Achterhoek heeft een klachtenregeling waarin staat hoe de school omgaat met klachten. 

KLACHTENREGELING PRO8

Een klacht op school oplossen

  • Grijp snel in
    Hoe sneller u handelt, hoe beter. Daarmee voorkomt u dat de situatie onnodig uit de hand loopt. Bedenk ook dat ouders vaak eerder dan de school in de gaten hebben dat er iets aan de hand is. Docenten hebben veel leerlingen in de klas en kunnen niet altijd alles overzien.

  • Spreek de juiste persoon aan
    Bespreek uw probleem eerst met de leraar om wie het gaat. Als dat niets oplost, kunt u naar de directie stappen en vervolgens naar de schoolcontactpersoon.

Vertrouwenspersonen

Het bestuur heeft een extern vertrouwenspersoon. Bij haar kunt u vertrouwelijk uw verhaal kwijt. Als u wilt, kan de vertrouwenspersoon ook bemiddelen bij een conflict. Mocht u besluiten een klacht in te dienen bij de klachtencommissie, dan kan de vertrouwenspersoon u daarbij helpen.

  • Ellen te Winkel
    Telefoon 06 - 14 00 41 60

Crisisteam

Het bestuur maakt bij complexe situaties gebruik van de ondersteuning van het crisisteam van de KPC groep.