Opleiden in School
Opleiden in School
Opleiden in School

Opleiden in School

Opleiden in School

PRO8 neemt actief deel aan het partnerschap 'Opleiden in school' Oost Gelderland. Binnen dit verband werken we samen met Iselinge Hogeschool om studenten van de hogeschool op te leiden tot leerkrachten.

Opleiden in School

PRO8 is een opleidingsbestuur bestaande uit 8 scholenkoppels en 10 schoolopleiders. Daarnaast zijn alle leerkrachten opgeleide mentoren. Hiermee bieden wij een rijk aanbod voor studenten en kan er optimaal recht worden gedaan aan onze visie. Daarnaast hebben studenten de garantie dat zij de begeleiding krijgen van de opleidingsschool binnen een divers scholenkoppel.

Wat hebben wij te bieden

  • Elke scholenkoppel faciliteert voldoende stageplaatsen voor een ‘leerteam’ van minimaal 8 studenten.
  • We dragen er zorg voor dat er opgeleide mentoren en gefaciliteerde opleiders zijn in alle scholen.
  • Studenten zullen, indien gewenst, voor intervisie door de opleiders in de school meegenomen worden, bij voorkeur in de stageweken, naar andere scholen.