Samen staan voor een veilige leeromgeving
Samen staan voor een veilige leeromgeving
Samen staan voor een veilige leeromgeving

Samen staan voor een veilige leeromgeving

Samen staan voor een veilige leeromgeving
Samen staan voor een veilige leeromgeving

Op de scholen van PRO8 streven wij ernaar dat iedereen de school als een veilige leeromgeving ervaart. Dit betekent dat leerkrachten, leerlingen en andere betrokkenen bij onze scholen respectvol met elkaar omgaan. Vanuit de verbondenheid met elkaar levert een ieder hier zijn of haar bijdrage aan en neemt hiervoor verantwoordelijkheid.

Goed onderwijs is voor ons geslaagd als alle leerlingen optimaal van ons aanbod en van elkaar profiteren. Het protocol ordemaatregelen treedt in werking in die gevallen waarin dit niet (meer) lukt. Uitgangspunt is dat in overleg met alle betrokkenen maximaal is ingezet op voorkomen van deze situatie.

Protocol ordemaatregelen