Onderwijs maak je samen

Onderwijs maak je samen
Onderwijs maak je samen
Onderwijs maak je samen
Onderwijs maak je samen
Onderwijs maak je samen
Onderwijs maak je samen
Onderwijs maak je samen

Stichting Primair Onderwijs Achterhoek

Waar iedereen leert!

Onderwijs maak je samen

Onze scholen

Lees verder...
Onderwijs maak je samen

Ons onderwijs

Lees verder...
Onderwijs maak je samen
Onderwijs maak je samen

Onze missie, visie en kernwaarden

Goed onderwijs is voor ons geslaagd als alle leerlingen
optimaal van ons aanbod en van elkaar profiteren

Missie

Het bieden van
goed primair onderwijs
in de Achterhoek

Visie

We geven uitvoering aan de opdracht van de overheid zoals beschreven in Artikel 8 van de Wet op het Primair Onderwijs

Lees verder

Kernwaarden

Vakmanschap - Vertrouwen -
Flexibiliteit - Transparantie - Verbinding -
Autonomie

Onderwijs maak je samen

Lerende organisatie

Wij besteden zorgvuldig aandacht aan diverse personeel gerelateerde onderwerpen. Vanuit eigenaarschap en persoonlijk leiderschap worden onze medewerkers ondersteund in hun persoonlijke ontwikkeling. Werken vanuit de bedoeling, wat is het doel, wat heb je daarvoor nodig staat hoog in het vaandel. Gekwalificeerd, gemotiveerd en gezond je werk kunnen uitvoeren hoort daarbij.

Alle onderwerpen hebben tot doel een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het onderwijs van het kind en daarmee de ontwikkeling van de medewerker met als effect de ontwikkeling van PRO8.
We hechten waarde aan een actief gezondheidsbeleid en duurzame inzetbaarheid. Vanuit het gedachtegoed professionele organisatie besteden wij veel aandacht aan professionalisering van onze medewerkers. Binnen PRO8 wordt actief en proactief vanuit inzetbaarheid en employability gekeken naar loopbaanvraagstukken, passend bij persoonlijke en/of schoolontwikkeling.

Onderwijs maak je samen
Onderwijs maak je samen

Onderwijs maak je samen
Onderwijs maak je samen

Samen in beweging

De leerling centraal

gelijk, uniek en open - persoonsgericht

Onderwijs blijven ontwikkelen

brede vorming - harmonie - adaptief

Samen werken

met ouders - ondersteuning nabij - lerende cultuur

Wij werken samen met...

Merken widget