• 0314 653 400
Plusgroep Micado
Plusgroep Micado
Plusgroep Micado

Plusgroep Micado

Plusgroep Micado

MICADO

De bovenschoolse plusgroep MICADO is een voorziening van PRO8 die dient als aanvulling op het passend onderwijsaanbod van onze scholen.

Plusgroep Micado

De volgende voorwaarden voor de leerlingen en aandachtspunten 
van de MICADO-groep zijn verwerkt in de naam:

Motivatie
Intelligentie
Creativiteit
Aandacht
Doorzettingsvermogen
Omgeving

 

Lees verder
Plusgroep Micado
plusgroep Micado PRO8

MICADO IS AANDACHT VOOR

LEREN-LEREN

LEREN-DENKEN

LEREN-LEVEN

Plusgroep Micado
plusgroep Micado PRO8

Dit schooljaar is de plusgroep MICADO te vinden op basisschool Dichterbij in Doetinchem, de Bernardusschool in Keijenborg en basisschool Het Rondeel in Beek. Op deze scholen komen één dag in de week (hoog)begaafde kinderen vanuit verschillende scholen van onze stichting bij elkaar. De kinderen komen uit groep 4 t/m 8.

Ze krijgen les van een gespecialiseerde leerkracht die veel ervaring heeft in het lesgeven aan en het begeleiden van deze groep kinderen. De begeleiding is coachend van aard. De kinderen krijgen een didactisch goed onderwijsaanbod voor (hoog)begaafde kinderen, waarbij de nadruk ligt op het stimuleren van het analytisch, praktisch en creatief denkvermogen.

Daarbij is het zijnsluik van prof. Dr. Tessa Kieboom een belangrijk uitgangspunt voor het onderwijs bij MICADO. Zij geeft inzicht in de zeer specifieke sociaal-emotionele ontwikkeling van hoogbegaafden, gekenmerkt door groot rechtvaardigheidsgevoel, perfectionisme, hooggevoeligheid, kritische ingesteldheid en een erg grote behoefte aan autonomie. Deze kenmerken zijn van invloed op het zelfbeeld van het kind en voor zijn interactie met de wereld.

Goede coaching van de leerkracht waarbij uitgegaan wordt van deze specifieke kenmerken, zien wij als essentieel voor effectieve begeleiding aan (hoog)begaafde kinderen. (Leren Leven).

Verder is er aandacht voor de ontwikkeling van de executieve functies ( Leren leren), onderzoekend leren, denkvragen oplossen aan de hand van de Taxonomie van Bloom (Leren denken) en de mindset Fixed and Growth.
De kinderen werken aan hun eigen leerdoelen (vaardigheidsdoelen en inhoudelijke doelen). Ze worden zelf eigenaar van hun leerproces. ‘Kom uit je comfortzone, leer van je fouten en leer reflecteren op je eigen handelen en denken’.

Omgaan, samenwerken en leren met ontwikkelingsgelijken, de zogenaamde 'peers', is voor hoogbegaafde kinderen erg belangrijk. Dit kan ook een belangrijke reden zijn voor aanmelding bij MICADO.

De andere dagen van de week gaan de kinderen naar hun eigen klas op hun eigen school en werken aan hun eigen (waar nodig aangepaste) programma.

Toelating

Om in aanmerking te komen voor de MICADO groep, geldt een toelatingsprocedure.
De kinderen worden op hun school gescreend door de intern begeleider en de leerkracht.
Na overleg met ouders worden ze voorgedragen voor de MICADO groep.
Een toelatingscommissie bepaalt, of de kinderen daadwerkelijk worden geplaatst.