Specifieke sociaal-emotionele ontwikkeling
Specifieke sociaal-emotionele ontwikkeling
Specifieke sociaal-emotionele ontwikkeling

Specifieke sociaal-emotionele ontwikkeling

Specifieke sociaal-emotionele ontwikkeling
100%
min
125%Het zijnsluik van prof. Dr. Tessa Kieboom is een belangrijk uitgangspunt voor het onderwijs bij MICADO. Zij geeft inzicht in de zeer specifieke sociaal-emotionele ontwikkeling van hoogbegaafden, gekenmerkt door groot rechtvaardigheidsgevoel, perfectionisme, hooggevoeligheid, kritische ingesteldheid en een erg grote behoefte aan autonomie.

Deze kenmerken zijn van invloed op het zelfbeeld van het kind en voor zijn interactie met de wereld.

Goede coaching van de leerkracht waarbij uitgegaan wordt van deze specifieke kenmerken, zien wij als essentieel voor effectieve begeleiding aan (hoog)begaafde kinderen.

Verder is er aandacht voor de ontwikkeling van de executieve functies (Leren leren), onderzoekend leren, denkvragen oplossen aan de hand van de Taxonomie van Bloom (Leren denken) en de mindset Fixed and Growth. De kinderen werken aan hun eigen leerdoelen (vaardigheidsdoelen en inhoudelijke doelen). Ze worden zelf eigenaar van hun leerproces.

'Kom uitjecomfortzone, leer van je fouten en leer reflecteren op je eigen handelen en denken'.

MICADO: "aandacht voor leren-leren, leren-denken en leren-leven"