Ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid 3.0 staat voor het totale schoolbeleid op actief ouderschap vanuit een heldere visie en gebruik makend van heldere communicatie, moderne communicatiemiddelen en duidelijke organisatiestructuren.

De beleidsnotitie Ouderbetrokkenheid 3.0 verwoordt de visie en (strategisch) beleid van PRO8. Elke school maakt een eigen schoolspecifieke invulling in een eigen beleidsnotitie.

Document Ouderbetrokkenheid 3.0