Maak kennis met PRO8
Maak kennis met PRO8
Maak kennis met PRO8

Maak kennis met PRO8

Maak kennis met PRO8

Op zoek naar een school voor uw zoon of dochter? Welkom!

Heeft u interesse in één van onze scholen, wilt u kennis komen maken en/of wellicht uw kind al aanmelden?

Neem dan gerust contact op met de directeur van de school.

Ook nodigen wij u van harte uit om onze website en de sites van de scholen te bekijken.

Tijdens een kennismakingsgesprek krijgt u informatie over de school en een rondleiding.
Daarnaast zijn we natuurlijk erg benieuwd naar eventuele vragen en gaan we in gesprek over uw kind.

Gaat uw kind nog niet naar school? Dan kan aanmelden vanaf de leeftijd van 3 jaar.

Maak kennis met PRO8

Doorgaande ontwikkeling

We trekken samen op om te zorgen voor een doorgaande lijn in de ontwikkeling van uw kind.
Na de kennismaking kunt u aanvullend schriftelijk informatie over uw kind doorgeven. Dit kan natuurlijk ook in een gesprek. Ook vragen wij, met uw toestemming, relevante informatie op bij eventuele voorschoolse voorzieningen of de andere school.

Wij maken een inschatting of we uw zoon/dochter een passend onderwijsaanbod kunnen bieden. Als dit het geval is, bespreken we in welke groep uw kind wordt geplaatst en maken praktische afspraken. Als onvoldoende duidelijk is of het lukt om een passend aanbod te bieden, bespreken we met u de vervolgstappen. Meer informatie hierover is te vinden onder Passend Onderwijs.

Naar een PRO8 school

Voordat uw kind 4 jaar wordt, neemt de leerkracht contact op om een aantal kijkmomenten in te plannen.
Bij een wisseling van school maken we samen afspraken over hoe uw kind de overstap maakt.