Wat is zorgplicht
Wat is zorgplicht
Wat is zorgplicht

Wat is zorgplicht

Wat is zorgplicht


Na de aanmelding nodigen we ouders uit voor een gesprek op school. We bespreken dan onder meer wat ouders voor hun kind van het onderwijs verwachten. Wellicht is er daarnaast informatie beschikbaar vanuit een onderzoek, de voorschoolse voorziening of de huidige school. Van ouders wordt verwacht dat zij die informatie met school delen. De school kan, na instemming door ouders, informatie opvragen.

Mogelijk kan het kind na deze stap geplaatst worden. Mogelijk is nog onvoldoende duidelijk wat nodig is en of dit geboden kan worden. De directeur of intern begeleider informeert ouders over volgende stappen. Mogelijk wordt gedacht aan een bezoek aan de kinderopvang / andere basisschool. Er kan ook gekozen worden voor een onderzoeksperiode op de school van aanmelding. De leerling is dan op school maar (nog) niet toegelaten. Door deel te nemen aan het onderwijs, kunnen we zien welke ondersteuning er nodig is.

Binnen 6 tot maximaal 10 weken nemen we een besluit over de toelating: kan de school van aanmelding bieden wat deze leerling nodig heeft? Dit kan een besluit tot plaatsing zijn, de leerling wordt dan ingeschreven. Ook kan de uitkomst zijn om niet tot plaatsing over te gaan. Dit besluit wordt met ouders besproken en op papier gezet. In deze brief staat ook welke mogelijkheden er zijn om eventueel bezwaar te maken. Tevens geven wij advies over het vervolg en maken afspraken over onze eventuele betrokkenheid daarbij.

Elke school heeft een ondersteuningsprofiel waarin staat beschreven welke ondersteuning de school kan bieden.