• 0314 653 400
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

GMR

Voorzitter: Michel Hoppenbrouwers
Secretaris: Ruben Otemann

Emailadres: gmr@pro8.nu

Een bestuur met meerdere scholen heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan. Het gaat om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van een schoolbestuur.
Elke school binnen PRO8 is in de GMR vertegenwoordigd door een ouder of leerkracht.

De GMR vergadert in een schooljaar gemiddeld zes keer. Daarnaast zijn er twee bijeenkomsten met de raad van toezicht.

Rechten, bevoegdheden, plichten

Zowel de bevoegdheden van de GMR en haar geledingen zijn vastgelegd in de wet. Alle artikelen van de Wet medezeggenschap op Scholen (WMS) kunt u vinden op de website www.infowms.nl. In het medezeggenschapsreglement zijn alle organisatorische onderwerpen vastgelegd.

Oudergeleding

Susanne Buter Daltonschool De Leer
Arno Gerritsen Gaanderwijs
Christian ter Heijne Octa
Michel Hoppenbrouwers Galamaschool
Arthur van Leeuwen De Boomgaard
Agnieszka Schlief Roncalli
Bayram Sunnetci Dynamiek

Personeelsgeleding

Marije v.d. Berg Mariabasisschool
Richelle Bosgoed Montessorischool De Pas
José Broekhof St. Jozefschool
Daniëlle Dammers De Pannevogel
Sylke Nusselder Bernardusschool
Ruben Otemann Dichterbij
Marion Wieringa Het Rondeel

Vergaderdata 2019-2020

8 oktober 2019, 9 december 2019 (GMR-RvT), 21 januari 2020, 6 februari 2020, 10 maart 2020 (RvT-GMR), 31 maart 2020, 27 mei 2020 en 2 juli 2020.

Hieronder vindt u een overzicht van de vergaderdata met een link naar de betreffende agenda.
Notulen van een GMR vergadering zijn schriftelijk op te vragen door een email te sturen naar
gmr@pro8.nu