Onze missie, visie en kernwaarden
Onze missie, visie en kernwaarden
Onze missie, visie en kernwaarden

Onze missie, visie en kernwaarden

Onze missie, visie en kernwaarden
Onze missie, visie en kernwaarden

Onze missie en visie

Onze missie luidt: het bieden van goed primair onderwijs in de Achterhoek.

Onze visie kent de volgende pijlers:

We geven uitvoering aan de opdracht van de overheid zoals beschreven in artikel 8 van de Wet op het Primair Onderwijs.

Op onze scholen leert iedereen.

We staan open voor elke leerling.

Iedereen ervaart de school als een veilige leeromgeving.

Leerlingen ontdekken en ontplooien bij ons al hun mogelijkheden.

We bieden leersituaties en leeromgevingen waardoor iedere leerling naar vermogen leert.

Iedereen levert zijn bijdrage en neemt verantwoordelijkheid daarvoor.

We leggen verbindingen tussen leerlingen, ouders, beroepskrachten en dorp / buurt.

We bouwen. We ondersteunen. We geven vertrouwen. We zijn creatief. Kortom: we onderwijzen.

We werken samen aan optimistisch en kindgericht onderwijs.

Onze missie, visie en kernwaarden

Goed onderwijs is voor ons geslaagd als alle leerlingen optimaal van ons aanbod en van elkaar profiteren.

Onze missie, visie en kernwaarden
Onze missie, visie en kernwaarden
Onze missie, visie en kernwaarden

FOCUS OP VISIE

In het document Focus op Visie leest u meer over de missie en visie van onze organisatie.

Lees verder
Onze missie, visie en kernwaarden
Onze missie, visie en kernwaarden

Onze principes

In onze organisatie werken we samen volgens de principes

  • Gung-Ho (chinees voor samenwerken): samenwerken is de basis om meer te bereiken. Met meerdere personen ben je slimmer dan alleen.
  • Human Dynamics: geeft inzicht over de wijze waarop samenwerking verloopt. We houden rekening met de dynamieken die in elk mens aanwezig zijn. Human Dynamics maakt dat je gebruik kunt maken van elkaars kwaliteiten. Human Dynamics is inzetbaar voor het personeel onderling als ook gericht op de leerling.
  • Professionele cultuur: de kernwaarde vakmanschap en transparantie staan bij het ontwikkelen van de professionele cultuur centraal. Voorbeeldgedrag, feedback vragen, reflectie op eigen handelen zijn belangrijke voorwaarden om tot professionele gespreksvoering te kunnen komen. Praat voor jezelf, verwonder en stel vragen. Met deze open houding verbeteren wij het onderwijs, laten wij onze kinderen leren en leren wij zelf.