getallenOm tegemoet te komen aan vragen van scholen en ouders over leerlingen met ernstige rekenproblemen en het vermoeden van, al dan niet vaststellen van dyscalculie heeft PRO8 beleid ontwikkeld.

Dit is uitgewerkt in het Protocol Ernstige Rekenwiskundeproblemen en dyscalculie.