header jozefschool

PRO8 heeft de volgende bovenschoolse verzekeringen afgesloten:kind fiets

  • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

  • SVI verzekering (Schade Verzekering inzittenden)
    Deze verzekering dekt de schade als medewerkers of vrijwilligers uit hoofde van hun werk deelnemen aan het verkeer.

  • Ongevallenpolis
    Deze verzekering is van kracht voor het personeel, de leerlingen en vrijwilligers tijdens schooluren en evenementen in schoolverband, alsmede gedurende het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd.

    N.B.: Een schoolreisje wordt gezien als een evenement in schoolverband. Dit is dus gedekt op de polis (geldt ook voor het buitenland)!

Voor persoonlijke eigendommen geldt een maximale dekking van € 5.000,-- maar dat geldt alleen als er sprake is van een ongeval met onmiddellijke ziekenhuisopname!
Als er sprake is van een ongeval op school, van en naar school, of bij evenementen in schoolverband, meld het dan direct bij de directeur van uw school.